Privacyverklaring van Esthetiek Magayonka


​Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Esthetiek Magayonka verwerkt van haar klanten.
Indien u klant wordt van Esthetiek Magayonka of om een andere reden persoonsgegevens aan Esthetiek Magayonka verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om de persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Esthetiek Magayonka
Rowena Rosales
Vlaslaan 9 
B-8600 Diksmuide
GSM : 0477- 252865
Tel : 051-43 83 44
Email : magayonka@telenet.be 
BTW BE 0881.142.852

2. Welke gegevens verwerkt Esthetiek Magayonka en voor welk doel
2.1       De volgende persoonsgegevens verwerkt:
                       a) voor- en achternaam
                       b) adresgegevens 
                       c) telefoonnummer,  e-mailadres
                       d) voor – en na foto’s      
2.2        Esthetiek Magayonka verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor volgende doeleinden : 
 - Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan
 - Uw naam, adresgegevens en telefoonnummer voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Esthetiek Magayonka
 - Voor- en na foto’s van huid, nagels kunnen worden gedeeld op sociale media en de website van Esthetiek Magayonka na uw toestemming

E-mail berichtgeving:
Esthetiek Magayonka gebruikt uw naam en e-mailadres om haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over van Esthetiek Magayonka te versturen.  Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldingsknop (unsubcribe) onderaan de mail.
 
3. Bewaartermijnen
Esthetiek Magayonka verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend  worden alle persoonsgegevens vernietigd.
 
4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1    Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Esthetiek Magayonka passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1    Via de eigenaar van Esthetiek Magayonka kan een verzoek worden indgediend om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Esthetiek Magayonka zal uw verzoek in behandeling nemen en binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
5.2    Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan u eveneens contact opnemen met de eigenaar.
5.3    Indien u klachten hebt over de wijze waarop Esthetiek Magayonka uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kan u contact opnemen met de privacycommissie.
5.4    Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan de eigenaar van Esthetiek Magayonka via magayonka@telenet.be of op GSM-nummer +32-477-252865.

6. Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden via de website van Esthetiek Magayonka bekend gemaakt.  Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.

7. Gebruik van cookies
Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te personaliseren, websitegebruik te analyseren en aangepaste aanbiedingen te doen.